KOSMISCHE SCHIJF

SCHIJFCYLCUS als REGRESSIE-METHODE en OERBEHANDELING

SCHIJFCYLCUS als REGRESSIEMETHODE heeft als doel “het reinigen van het basischakra”. Daartoe gebruikt men een gekleurde schijf die op het basischakra gelegd wordt en vervolgens door de therapeut wordt ingestraald. (75x versterkt magnetiseren)

Het basischakra
Het basischakra is een opslagplaats van allerlei resten van niet volledig verwerkte problemen van pijn, ziekte en verdriet. Met name resten van problemen die te maken hebben met de “basis” van uw leven. Problemen zoals gebrek aan zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, depressiviteit, maar ook puur stoffelijke problemen, zoals gebrek aan geld, niet kunnen omgaan met geld, niet goed zelfstandig en onafhankelijk kunnen functioneren, niet kunnen opkomen voor uzelf.

Het basischakra is ook de sluis waarlangs de energie voor alle andere chakra’s binnen stroomt. Als het basischakra niet goed werkt, niet goed geopend is, als het onvoldoende aarde heeft, dan kunnen er problemen ontstaan in elk van de hoger gelegen chakra’s. Onopgeloste problemen kunnen uw ontwikkeling naar een geestelijk bewustzijn remmen of zelfs verhinderen. Veel ziekten en blokkades, kunnen via het basischakra behandeld worden.

De SCHIJFCYLUS als REGRESSIE-METHODE zorgt ervoor dat het basischakra goed werkt, schoon is en voldoende aarde heeft. Slechts dan wanneer dat chakra schoon is, kan het de basis vormen voor hoger gelegen chakra’s. En u heeft die basis nodig om uw leven op te kunnen bouwen, anders wordt hetgeen dat u bouwt als een huis zonder fundament, met alle gevolgen van dien!

Hoe ziet een kosmische schijf eruit?
De schijf is rond en heeft een doorsnede van precies 20 centimeter. Bij de twee-kleuren schijf is de ene helft van de cirkel oranje gekleurd en de andere helft geel, aan beide zijden van de schijf. In het geval van de vierkleurenschijf is ook de ene helft van de schijf oranje gekleurd en de andere helft geel, maar dan aan één zijde van de schijf en aan de andere zijde is de ene helft kobalt blauw en de andere helft violet. In het midden van zowel de 2 als de 4 kleurenschijf zit een klein gaatje. De behandeling met de schijf moet op de blote huid gegeven worden.


geel: VENUS
oranje: SATURNUS
paars: MERCURIUS
kobalt: PLUTO

Deze vier planeten en hun gebundelde energieën vormen GEZA IV.
Dit is de afstemming van mij als therapeut in verbinding met MR. FUDOR.

De behandelingen
Met de schijf zijn meerdere behandelingen mogelijk, maar de voornaamste twee zijn:

  1. OERBEHANDELING, (minimaal 3x) om weer in je oer-energie te komen, door de 7 chakra's elk 5 minuten in te stralen, waardoor opgeslagen emoties worden ver-ast.
  2. SCHIJFCYLCUS als REGRESSIE-METHODE (minimaal 8x), op het basis-chakra, om diepe trauma's te ver-assen, waardoor men zich veilig gaat voelen in zijn lichaam en daardoor op aarde.

Het verschil tussen die twee is, dat OERBEHANDELINGEN wat zachter en langzamer werken dan de SCHIJF-CYCLUS, maar uiteindelijk ook dieper kunnen uitwerken.
De OERBEHANDELING brengt ons als mens in evenwicht, zoals op het moment dat we geboren werden. Het brengt ziel en lichaam in harmonie met elkaar. Het is een behandelmethode die d.m.v het opruimen (ver-assen) van emoties die opgeslagen zijn in de 7 chakra's, ruimte geeft aan de ZIELEKRACHT om naar de oppervlakte te komen. Daardoor wordt het verschil tussen Emoties en Gevoel weer herkend.
Het GEVOEL is verbonden met de ZIELEKRACHT en EMOTIES zijn verbonden met het denken. Als we eenmaal gaan kiezen voor de signalen vanuit ons GEVOEL, doen we geen CONSESSIES meer aan wie we eigenlijke ZIJN! 

Schijfbehandelingen confronteren ons met onszelf, ze brengen ons terug bij de levensopdracht die we zelf bij de geboorte zijn aangegaan. In de loop van het leven dwalen heel veel mensen af van de weg die ze voor zichzelf gekozen hadden. Dat geeft een gevoel vast te lopen in het leven, geen uitweg meer te zien, niet meer zo goed te weten wat men graag wilt en met wie, of hoe het nu verder moet. Men loopt vast in het werk, privé-leven, relaties of in zichzelf. Dat maakt ons verdrietig, wanhopig, ontevreden, teleurgesteld, soms angstig, soms ziek.

De SCHIJFCYLCUS als REGRESSIE-METHODE gaat men na een gesprek met de therapeut bewust aan, daar kiest men voor! Men dient de hele CYCLUS aan te gaan en kan niet voor enkele behandelingen kiezen. Wél kan de therapeut besluiten om tijdelijk over te stappen op OERBEHANDELINGEN omdat het te snel gaat of  te zwaar is, of een langere tijdsperiode dan 1 week tussen twee behandelingen in te laten zitten. Tijdens een CYCLUS schijfbehandelingen maakt de therapeut meestal gebruik van de 2 kleurenschijf, en alleen wanneer dit nodig is in overleg met de cliënt van de 4 kleurenschijf die 10 keer sterker werkt dan de 2 kleurenschijf. Bij OERBEHANDELINGEN wordt alleen gebruik gemaakt van de twee kleurenschijf.

Hoe werkt de kosmische schijf?
De kracht die middels de schijf aan de patiënt gegeven wordt is een kosmische energie, die niets anders doet dan zijn ziel terugbrengen in regressie naar het moment waarop de karmische keuze om geboren te worden gemaakt werd. Een kosmische schijf werkt corrigerend, maar nooit pijnlijk of negatief. Hij werkt corrigerend naar het geestelijke bewustzijn, naar de ziel. En vanuit onze ziel naar ons menszijn toe. De ziel zal vanuit zichzelf tot omvorming en transformatie en uiteindelijk tot een transcenderende energie moeten komen.

Door het instralen van de schijf door de therapeut ontstaat er een spiraalvormige energie die naar “het gat” in de schijf (het kleine gaatje in het midden van de schijf) getrokken wordt en via het basischakra naar het kruinchakra gestuurd wordt. Afhankelijk van het geestelijke bewustzijn van de patiënt komt het daar aan, of blijft het halverwege hangen en zijn er meer behandelingen nodig om de energie uiteindelijk naar het kruinchakra te brengen.
De kosmische schijf doet niets anders dan mensen terugbrengen in hun eigen gekozen levensopdracht. Hierdoor is men weer volledig in staat om de draad van zijn leven op te pakken en er met frisse moed tegenaan te gaan. In een CYCLUS van minimaal 8 behandelingen maakt men een transformatie door en dat heeft niet alleen uitwerking op het moment zelf, of op de verdere jaren in dat leven, maar heeft doorwerking op de ziel ook na dit leven op aarde.

Het duurt ongeveer 18 maanden na de laatste behandeling voor deze kosmische energieën in het lichaam zijn uitgewerkt, en het definitieve resultaat bereikt is.

NB:
Mensen die niet zijn opgeleid voor het werken met deze schijf worden ten strengste afgeraden met deze energieën te gaan experimenteren!

ga terug naar boven